Workshopy

Pokud si pro Vaši kulturní akci budete chtít objednat náš workshop, kontaktujte nás. Cena je v závislosti na počtu najetých kilometrů cca. 5000 Kč/den. V rámci workshopu předvádíme jednoduchou základní kovařinu, kterou si, v případě zájmu, mohou návštěvníci vyzkoušet. Po domluvě můžeme přivézt i odlévání a malování cínových vojáčků atd...

V sobotu 22. srpna 2020 proběhly na Krásné u opraveného burgu lékaře Kittela řemeslné trhy s doprovodným programem v podobě divadla a hudebních vystoupení. Naštěstí se nevyplnila předpověď počasí, která hrozila silným deštěm, ale i tak zřejmě odradila mnoho návštěvníků.

Pro zájemce pořádáme po domluvě kurzy v naší kovářské dílně, kde si mohou vyzkoušet základy kovářského řemesla.

Náš domácí krámek, který provozujeme na Malé Skále, společně s dalším kovářem Jiřím Borovičkou. Budeme rádi, když nás přijedete navštívit. Otevřeno míváme během sezóny (květen-srpen) denně od 12:00 do 20:00. V ostatní měsíce míváme otevřeno příležitostně o víkendech, pokud je hezky a to od 12:00 do 18:00.

Jako absolventi školy, jsme byli přizváni k účasti na workshopu při Dni otevřených dveří na SUPŠ Turnov. Mělo se jednat o plastiku vyrobenou ze šrotu. Jelikož měla plastika vzniknout během jednoho dne, napadlo nás, že budeme ze starých olověných trubek na místě odlévat do předem připravené formy univerzální postavičky, které pak pouze doohýbáme do...

Občas s kovárnou a stánkem jezdíme na velikonoční nebo vánoční, řemeslné trhy na Sychrově.

V rámci různých kulturních akcí ve Valdštejnské lodžii jsme uskutečňovali tento workshop. Cínové vojáčky jsme odlévali do lukoprénových forem a děti i dospělí si je poté mohli namalovat akrylovými barvičkami. I když vojáčci nebyli vinou tepelného opotřebení tehdejších formiček příliš detailní, jejich malování mělo u návštěvníků velký úspěch.

Během let 1999- 2014 jsme pravidelně se stánkem, dílnou i bez, spolupracovali na různých kulturních akcích v prostorách státního hradu Grabštejn.