Tvorba plastiky "Horolezci" v rámci Metal Scrap Art Workshopu na SUPŠ Turnov 2015

18.03.2019

Jako absolventi školy, jsme byli přizváni k účasti na workshopu při Dni otevřených dveří na SUPŠ Turnov. Mělo se jednat o plastiku vyrobenou ze šrotu. Jelikož měla plastika vzniknout během jednoho dne, napadlo nás, že budeme ze starých olověných trubek na místě odlévat do předem připravené formy univerzální postavičky, které pak pouze doohýbáme do požadované pózy a vyrazíme jim pomocí sekáčů a razniček obličeje. Výsledná plastika pak měla reflektovat "společenský žebříček". Na plastice s námi spolupracoval Matěj Fröhlich.