Odlévání a malování cínových vojáčků ve Valdštejnské Lodžii

12.03.2019

V rámci různých kulturních akcí ve Valdštejnské lodžii jsme uskutečňovali tento workshop. Cínové vojáčky jsme odlévali do lukoprénových forem a děti i dospělí si je poté mohli namalovat akrylovými barvičkami. I když vojáčci nebyli vinou tepelného opotřebení tehdejších formiček příliš detailní, jejich malování mělo u návštěvníků velký úspěch.